Հայաստանը և հարևան երկրները(ընդհանուր հարաբերութրունները)

Ինչպես գիտենք Հայաստանն ունի չորս հարևան երկրներ․ հյուսիսում՝ Վրաստան, արևելքում՝ Ադրբեջան, հարավում՝ Իրան, արևմուտքում՝ Թուրքիա։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է հարևան պետությունների հետ բնականոն հարաբերություններ ունենալը,բայց այսօր մենք Վրաստանի և Իրանի հետ ունենք համերաշխհ հարաբերությունների, իսկ Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ՝ թշնամական։

Ամենալավ հարաբերություները ուենք Վրաստանի հետ,մենք սիրում եք վրացիներին,և իմ կարծիքով նրանքել մեզ։ Տարածքային խնդիրներ ունեցել ենք՝ Լոռին ու Ջավախքը որպես վիճելի տարածքներ, սակայն ժամանակի ընթացքում երկու կողմերը խնդրին լուծում տվեցին՝ Ջավախքն անցավ վրացիներին, իսկ Լոռին մնաց մեզ։ Վրաստան մեկնում են հանգստի և նաև առևտրի ՝մթերք,տնտեսական ապրանքներ,ավտոմեքենաներ և դեղամիջոցներ։ Նաև տեղի են ունենում կրթական փոխանակումներ, ինչպես մեր կրթահամալիրն է իրականացնում արդեն շուրջ մեկ տասնամյակ շարունակ:

Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1992թ. հուլիսի 17-ին:

Իրանի հետ նույնպես գտնվում ենք բարի դրացիական հարաբերություններում: Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները հիմնականում բաղկացած է էլեկտրոէներգիայի վաճառքից և տուրիզմից:Իրանից Հայաստան են ներմուծվում՝ավտոմեքենաներ,սննդամթերք,սարքավորումներ։

Հարաստանից Իրան արտահանվում են՝փայտ,սննդամթերք և էլեկտրաէներգիա։ Նաև ունենք լավ քաղաքական հարաբերություններ:Իրանի հետ մեր կրթահամարիլը ունի կրթական-մշակույթային կապ։

Թուրքիաի հետ ունեք շատ լարված հարաբերություններ,պատմական հարցրեի շուրջ,որոնցից ամենագլխաորը Հայոց ցեղասպանությունն է,որը Թուրքիան ժխտում է։Հայաստանում կան տուրիստական կազմակերպություններ որոնք իրականացնում են ճամփորդություներ դեպի՝Արևմտյան Հայաստան,Ստամբոլ և այլ թուրքական քաղաքներ։Ինչպես նաև կան անհատներ ովքեր ներմուծում են Հայաստան թուրքական մթերք և հագուստներ։ Մեր կրթահամալիրը տարիներ շարունակ կրթական փոխանակումներ է իրականացնում Ստամբուլի հայկական վարժարանների հետ:

Ինչպես Թուրքիաի այնպես էլ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները լարված են,կարելի է ասել թշնամական են,մեզ բոլորիս հայտնի Արցախյան հարցի շուրջ։Այդ հարցին դեռևս լուծում չի տրվել։2016թվականին իրականացվեց լայնածավալ հարձակումներ Ադրբեջանի կողմից,մենք ունեցաք բազմաթիվ զոհեր,Ադերբեջանը նույնպես։

Այսպիսին էին հարապերությունները Հայաստանի և հարևան երկրների միջև։

Summary of the year

Hi! My name is Anna . I’m in the eleventh grade. This is my report from English.Օur classes are organized four hours a week. During those four hours we do translation projects, read stories, doing classwork.

Because I don’t know English very well, I was doing grammar tasks.exerciseris,exercisers#2,exercisers#3,past simple,

During the coronavirus, classes were held online,distance learning#1,distance learning#2,distance learning#3

I have a good progress, English lessons are very interesting

Art միջավայր

Քանի որ շենքերը մանկապարտեզի շենքերն են,իմ կարծիքով պետք է լինեն ուրախ և գունավոր։Ես որոշեցի ներկել վառ գույներով և աբստրակտ ոճով։

Ապրիլի 13-30,առաջադարանք հայոց լեզու

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրկ,տանձ,մանր,  կարագ, հոր, սարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –Իրար հաճելի վարմունք ունենալ, մեկը մյուսի սրտովը լինել՝ խոսել՝ վարվել:
Հազար մաղով անցկացրած – հազար անգամ մտածված,որոշված
Հիվանդի համար ջուր բերող – բարի մարդ,բոլորին օգնող
Գլխին կրակ թափել – վրան խոսել, բարկությունը զեղել
Կանաչ-կարմիրը կապել – Պսակել, ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած – փողամոլ, սաստիկ ժլատ
Ուրիշի բնում ձու ածել –Օգուտը ուրիշին տալ:
Ոտքի կոխան դարձնել –ոտնահարել, անարգել ,ոտնակոխ անել
Փուշը մատից հանել – օգնել,հանել իրավիճակից
Գրքի մի երեսը կարդալ — Մարդու մի կողմը ճանաչել, մի տեսանկյունից նայել
4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Շինծու, կար-ասազանց,  առէջ,  բարօրություն, անջրդի,  տաշտակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիք,սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կծկտուր,  ճեպընթաց, դշխոյական:
5.Կազմեցե’ք   6 բառ`   սյունակներից    ընտրելով  մեկական  արմատ.:

Խուլ                    խոտհարք

սեզ                     հանդակ

մասնիկ              դիմակահանդես

խոժոռ                երաշտահավ

մրջյուն               անտանելի

բեռ                     արծվաբույն

խոժոռադեմ,մրջնաբույն,խլահավ,սիզախոտ, հանդամաս

6.Յուրաքանչյուր   սյունակից   ընտրելով մեկական  նախածանց  և արմատ` կազմեցե’ք  6  նախածանցավոր   բառ:

Ենթ         անկյունագիծ

նախ       շրջադարձ

հար        գլխագին

արտ       տևողություն

վեր         մշտավառ

առ          սահմանապահ
ենթագլուխ,նախագիծ,հարատև,արտասահման,վերադարձ,առմիշտ

7.Յուրաքանչյուր սյունակից  ընտրելով մեկական վերջածանց և արմատ` կազմեցե’ք  6 վերջածանցավոր բառ:                  .

Ցանցաթաղանթ       ուք

խաչագող                  ան

կալվածատեր         ոն

քսայուղ                  յալ

հավելավճար         կեն

կովկիթ                   ույթ

գողոն,քսուք,հավելյալ,

8.Տրված  զույգ  բառերից  ընտրեցե’ք  մեկական  արմատ  և  կազմեցե’ք   մեկական  բարդ  բառ:

Խոհական —  այլատարր-տարրախոհ

զմայլելի  —  մեծահոգի-հոգեզմայլ

որակազրկում — բարձրաբերձ-բարձրորակ

դրամապանակ – հիմնավոր-հիմնադրամ

արշավախումբ —  հաղթական-հաղթարշավ

պատվարժան – ինքնամեծար-մեծապատիվ

9.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց-արշալույս, անդրավարտիք-տաբատ, ամանոր-նավասարդ, արփի-արեգակ, փափագ-բաղձանք, արգասիք-արդյունք, թախիծ, նոխազ

10. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ-սաղարթախիտ, սինլքոր-վեհանձն, երանգավառ-դժգույն, համր-խոսուն, չոր-տամուկ, տգեղ,խորդուբորդ-ողորկ,  վճիտ,

11.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
  Ամռանը նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված պարտեզում,      որտեղով      անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից   և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էին դառնում   գյուղի  տներն ու այգիները, երդիկից   ելնող ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր  սլացող հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի  խոչընդոտից   ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց   բարձրուքին նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ  սյանը   :(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)


Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:
Առաջ, առթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ:
Տիկին Կարինե ճիշտն ասած պահանջը չհասկացա․․․

Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:
ա) հանգամանքներին չնայելով-անկախ հանգամանքներին
բ)  առյուծի պես-Ինչպես առյուծը
գ) հրամանի համաձայն-ըստ հրամանի
դ) սովյալների օգտին-հօգուտ սովյալների
ե) սկսելուց առաջ-նախքան սկսելը
զ) հավատի համար-հանուն հավատի
է) այն մասին- սրա վերաբերյալ
ը) թշնամիների դեմ-ընդդեմ թշնամիների

Շարադրիր մտքերդ` ներկայացնելով գարնան անձրևը:
Գարնանն ամեն ինչ շատ գունեղ եմ։ Սիրում եմ գարնան գույները։Երբ թռչունները վերադառնում են իրենց բները,երբ ծառերը սկսում են ծաղկել և այլն․․․Եվ իհարկե գարնանից անբաժաան մասն է անձրևը, իմ կարծիքով գարնանն անձրև պետք է,քանի որ քաղաքի բոլոր ծառերն են ծաղկում և նրանք ջրի կարիք ունեն։ Գարնան անձրևը կարող է համարվել թարմացուցիչ,քանի որ ամբող քաղաքը թարմության բույրով է լցվում։ Հաճելի է գարնանը նայել անձրևի կաթիլներին․․․


Տրված բառերը տեղադրիր նախադասություններում ընդգծված բառերին փոխարինելով:

1.Եփվել, բորբոքվել:
Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում էր-եփել էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը եռում էր-բորբոքվել էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր      լինում:

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ:

Ընկերացել է-Ընկերություն է անում դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Ընկերացան-միացան , որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ընկերանամ-ուղղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս:

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել:

Ավազակներն այնպես էին ծեծել-գանահարեցին խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է ծեծում-թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ   կա:
Երկաթը տաք-տաք են ծեծում-կռում:
Այդ հարցն այնքան ծեծեցին-քննարկեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել):

Գործը վերջացնելուց-ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում:
Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջացրել էր-վերջը տվել էր ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան

Distance Learning N4(April13-30)

1.Write the antonyms of the words and make sentences where you can use bboth two words. Գրել բառերի հականիշը և կազմել նախադասություններ, որտեղ կօգտագործվեն հականիշ բառերը:

1. cheap:dear

Mane is my dear friend

2. old: young,new

He looked young

3. lazy: industrious

He said she was very industrious and happy.

4. ugly: beautiful

It’s such a beautiful day.

5. big: little

The little man shook his bald head.

6. good: bad

No. I just had a bad dream.

7. fast: slow

The going was slow on the sandy trail.

8. fat:thin

He was thin and pale.

9. thick: thin

10. kind: cruel

The ancient world was a cruel place.

11. strong: weak

She was too weak to move.

12. difficult: easy

It’s an easy job, like I expected.

13. full: empty

It was an empty vodka bottle.

14. dirty:clean

It was all just good clean fun.

15. quiet: loud, noisy

Out loud, she replied, «It’s a good idea.»

4. Read the text, translate the last passage into English: Կարդալ տեքստը, վերջին հայերեն հատվածը թարգմանել անգլերեն:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան:

-Դե ի՞նչ,-ասաց Դեյվի մայրիկը նրան, երբ տուն մտավ,- հավանեցի՞ր ամրոցը:

-Ոչ այդքան,- պատասխանեց Դեյվը,- հիմար մարդիկ այն երկաթգծին շատ մոտ են կառուցել

On Friday, the boys came to school at 9 o’clock and boarded a bus. They visited Conway Castle and returned home.

«What?» Said Dave’s mother as she entered the house. «Did you like the castle?»

«Not so much,» Dave replied. «Stupid people built it very close to the railroad.»